• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Виховна робота

Організація виховної роботи в школі

У Концепції національно-патріотичного виховання (наказ МОН України від 16.06.2015 р. № 641) зазначено, що сьогодні Українська держава та її громадяни стають безпосередніми учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення, першою чергою, своєї долі, долі своїх сусідів, подальшого світового порядку на планеті. В сучасних важких і болісних ситуаціях викликів та загроз і водночас великих перспектив розвитку, кардинальних змін у політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням суспільного поступу, поряд з убезпеченням своєї суверенності й територіальної цілісності, пошуками шляхів для інтегрування в європейське співтовариство, є визначення нової стратегії виховання як багатокомпонентної та багатовекторної системи, яка великою мірою формує майбутній розвиток Української держави.

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу (раtria) як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

Тому виховною проблемою нашої школи визначено формування національної свідомості та громадянської позиції учнів.

Основні виховні завдання:

- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

- виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

- підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя;

- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

- сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;

- формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

- утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;

- культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;

- формування мовленнєвої культури;

- спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.

Вказані вище завдання наш педколектив реалізує щодня як у навчальний час, так і у позакласній роботі.

Пов’язане зображення

Підсумки виховної роботи за І семестр 2018-2019 навчального року

У І семестрі 2018-2019 навчального року виховна робота школи здійснювалася згідно з вимогами Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до Концепції національного-патріотичного виховання, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р, Статуту школи, річного плану роботи школи, методичних рекомендацій Міністерства освіти та науки України та інших державних законодавчих актів.

Планизаступника директора з виховної роботи, педагога-організатора, практичного психолога, завідуючої бібліотекою та класних керівників складалися відповідно до розділів програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» з урахуванням визначних та знаменних загальнодержавних свят та традиційних щорічних заходів школи.

Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року навчальний заклад має захищати права дитини, стати місцем, безпечним для дитини. Тому робота педколективу школи була спрямована на реалізацію виховної проблеми «Формування національної свідомості та громадянської позиції учнів», превентивне виховання, правовий всеобуч, пропаганду здорового способу життя та безпечної поведінки.

Питання виховної роботи розглядалися на нарадах при директору, педрадах. Робота методичного об’єднання класних керівників спланована відповідно до рекомендацій, вміщених у листі Міністерства освіти і науки України «Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини у 2018-2019 навчальному році».

Протягом І семестру організовувалися заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання, формування громадянської культури, героїзації осіб, які віддали життя за Україну, та вшанування їх пам’яті. Зокрема, у школі відзначено Міжнародний день миру, День захисника України, День створення УПА, День Гідності та Свободи, День української армії тощо.

З метою реалізації Концепції національно-патріотичного виховання учнів, формуванню їх всебічного розвитку та реалізації здоров’язберігаючої компетентності у школі було проведено тематичні тижні:

- Тиждень безпеки руху дітей «Руху правила єдині – поважати їх повинні!» (17.09- 21.09);

- Тиждень протипожежної безпеки «Сірники не чіпай - вогонь не закликай» (24.09-29.09);

- ЕКО-варта «Давай повернемо Землі всі веселкові кольори» (01.10 – 05.10 );

- Дні козацької слави «Ми – нащадки козацького соколиного роду» (08.10 – 12.10);

- Профорієнтаційний проект «Містечко професій» (12.11-16.11 );

- Дні права «Шляхами прав і обов’язків» (19.11 – 23.11);

- Соціально-психологічний тиждень «Жити в суспільстві» (26.11 – 30.11 ).

Традиційними є у школі День Знань, «Козацькі забави», День толерантності, День боротьби зі СНІДом, свято Миколая, новорічні ранки.

Значна увага приділяється превентивному вихованню учнів. Ведеться постійний контроль за відвідуванням учнями школи (облік класними керівниками в класних журналах, черговими вчителями у журналі відвідування); у формі тренінгів, круглих столів, вікторин тощо проводяться заходи на правову тематику, проведено Всеукраїнський тиждень права.

Всі учні охоплені постійними і тимчасовими дорученнями, проводиться систематична індивідуальна робота з учнями з боку класних керівників та практичного психолога. Ведеться облік дітей пільгових категорій.

Третя середа кожного місяця – дні профілактики правопорушень, які проходять за окремим планом і включають проведення вікторин, випуск стінгазет виставки малюнків, поради психолога, соціальні опитування, перегляд презентацій.

З метою навчання дітей і підлітків життєвих навичок, які сприяють соціальній злагодженості, полегшенню адаптації до нових життєвих обставин, відновленню психологічної рівноваги, розбудові здорових стосунків у школі працює психологічна служба. Зокрема, впроваджено часткове проведення заходів з дітьми 12-18 років щодо протидії торгівлі людьми згідно програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція». Постійно проводиться робота щодо протидії булінгу, насильства у школі та вдома, участі у так званих «смертельних квестах». Розповсюджено телефони Національної дитячої «гарячої» лінії.

Виконуються заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності з учнями. Проведено вступний та первинний інструктажі з БЖД на початок навчального року та перед осінніми і зимовими канікулами, інструктажі з охорони праці.

Учні та педколектив школи постійно беруть участь у районних профілактичних тижнях та місячниках: Місячник здорового способу життя, Місячник пропаганди правових знань, Тиждень знань безпеки життєдіяльності, Тиждень безпеки дорожнього руху.

Робота з батьками включає індивідуальні бесіди, консультації, анкетування, залучення батьків до участі у класних заходах, проектах, творчих завданнях. Проводиться батьківський всеобуч.

У роботу школи активно включається учнівська організація Шкільна республіка. Продовжує роботу волонтерський загін «Прометеї милосердя». Школярі є активними учасниками загальношкільних, державних марафонів, конкурсів, рейдів, благодійних, екологічних та трудових акцій.

Для охоплення учнів різними формами колективної та індивідуальної діяльності, з метою їх всебічного розвитку та формування інтересів і нахилів у школі працюють секції з волейболу, легкої атлетики та мережа гуртків різного напрямку: «Театральний», «Юні туристи-краєзнавці», «Юний еколог».

У гуртках займаються близько 63% учнів школи, залучені діти пільгових категорій. Результати своєї роботи гуртківці представляли на шкільних заходах, районних та обласних конкурсах, змаганнях. Зокрема:

- у Відкритих районних туристичних змаганнях з ТПТ, присвячених Міжнародному дню туризму, команда старшої вікової групи посіла ІІІ місце ;

- у районному конкурсі театральних колективів ІІІ місце зайняв колектив «Бешкетники» ;

- у Відкритому районному конкурсі української патріотичної пісні «Срібні дзвіночки» учениця 11 класу Ярута Маргарита зайняла ІІІ місце.

У організації та проведенні заходів з виховної роботи особливу роль відіграє шкільна бібліотека. Бібліотекарем створено виставки літератури «Мир на планеті – щастя всім дітям», «Ми козацького роду діти», «Подорож країнами закону», «Три колоски, закуті дротом», проведено заходи у рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек під гаслом «Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини» (01.10 – 31.10.2018), оформлено фотовиставку «Топ-10 фактів про героїв Чорнобиля, які врятували Україну і весь світ», випущено стіннівку «Історія святого Миколая: факти, яких ви не знали». Інсталяція із книг «Мова – душа народу» була представлена на районній виставці, присвяченій Дню української писемності та мови.

Стан виховної роботи знаходиться на задовільному рівні. Проте є окремі недопрацювання, які у наступному семестрі слід виправити: не всі заплановані на І семестр виховні заходи були проведені або організовані на належному рівні.

Беручи до уваги підсумки виховної роботи, на ІІ семестр 2018-2019 н.р. розроблено основні завдання:

– класним керівникам: впроваджувати інноваційні технології для сприяння патріотичному вихованню учнів, розвитку їх розумових та фізичних здібностей; працювати над удосконаленням власного педагогічного досвіду в галузі виховання; забезпечувати збереження життя і здоров’я дітей під час проведення виховних заходів; співпрацювати з батьками, проводити правовий всеобуч з метою покращення правової культури учнів та батьків;

– керівникам гуртків: посилити контроль за організацією змістовного дозвілля та охоплення учнів гуртковою роботою;

– педагогу-організатору: надалі сприяти залученню членів учнівського самоврядування до шкільного життя;

– практичному психологу: постійно надавати практичну допомогу класним керівникам щодо формування загальнолюдських якостей учнів.

Пов’язане зображення

Літературно-історична музична композиція « Волинь моя – мій дивокраю» (методична розробка)

Розробник Якимчук Руслана Миколаївна, вчитель української мови та літератури

Розробка містить матеріали, які допоможуть розширити знання учнів про історію утворення Волинської області. Відомості про архітектурні, історичні та природні пам’ятки покликані викликати в учнів інтерес до визначних місць рідного краю, а твори поетів-земляків сприятимуть формуванню високих художніх смаків.

Пропонована розробка покликана допомогти вчителям української мови та літератури, керівникам літературного гуртка, класним керівникам, педагогам-організаторам та бібліотекарям у підготовці виховного заходу (вкладення в кінці сторінки).

«Організація проектних технологій у навчально-виховному процесі» (методична розробка)

Автор - Артишук Г.М., педагог-організатор. У методичному посібнику проаналізовано технологію проектів зарубіжних і вітчизняних авторів та використання проектів у національно-патріотичному вихованні зокрема (вкладення в кінці сторінки).

Сценарій до Дня захисника України "Час згадати нашу славу, брате!"

Розробник Харчук Ірина Вікторівна, класний керівник 7 класу (вкладення в кінці сторінки).

Кiлькiсть переглядiв: 987

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Лютий 2024 Наступна
ПВСЧПСН
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829